Americká knihovna

American Library Ústí nad Labem (ALUL)

American Library Ústí nad Labem je malé kulturní americké centrum, které vzniklo v rámci spolupráce mezi Velvyslanectvím USA v Praze a Knihovnou Ústeckého kraje v Ústí nad Labem a nachází se v Oddělení cizojazyčné literatury ve Vědecké části knihovny (Velká Hradební 49).


Dokumentový fond American Library, který bude díky zmíněné spolupráci neustále aktualizován a rozšiřován, je tvořen jak beletrií, tak naučnou literaturou, učebnicemi a výukovými materiály. Primárně je zaměřen na potřeby studentů a učitelů angličtiny, nepochybně si tu však díky jeho rozmanitosti přijdou na své i další cílové skupiny. V rámci nabízených služeb lze navíc z PC v Oddělení cizojazyčné literatury využívat přístup do databáze eLibrary, která nabízí širokou škálu amerických periodik.


Kromě toho centrum připravuje i nejrůznější kulturní a vzdělávací akce jak pro školy a studenty, tak pro širokou veřejnost. Na programu je široká nabídka osvětových besed a přednášek o americké literatuře, kultuře nebo historii, filmové projekce, diskuze s diplomaty či konverzační setkání v angličtině. V American Library ale zájemci mohou získat i informace o možnostech studia a zaměstnání v USA.


American Library Ústí nad Labem je zde stejně jako zbytek naší knihovny především pro vás uživatele a čtenáře, veškeré vaše podněty, připomínky nebo nápady, jakým směrem by se činnost centra mohla dál rozvíjet, jsou tedy vítány. Stačí kontaktovat naši koordinátorku.


Koordinátorka činnosti ALUL: Anne Heaton Petrak (petrak@knihovnauk.cz)