Služby a výpůjční služby

Oddělení cizojazyčné literatury  Knihovna Ústeckého kraje

Co je potřeba pro registraci v knihovně?

Pokud ještě nejste čtenářem knihovny, tak veškeré další informace naleznete v sekci Poprvé v knihovně.

Ceník

Základní a kompletní ceník služeb Knihovny Ústeckého kraje v Ústí nad Labem naleznete zde.

Služby

 • Výpůjční služby
 • Administrace Cambridgeských zkoušek
 • Centrum pre-testingu Cambridgeských zkoušek
 • Metodické semináře pro učitele
 • Kulturní a vzdělávací akce
 • Veřejný internet
 •  Kopírovací služby
 • Informační služby
 • Exkurze pro školní skupiny
 • 10 studijních míst

Co můžete v Oddělení cizojazyčné literatury nalézt

 •  Beletrie v Aj (britská literatura, klasická americká literatura a výběr z klasické světové literatury)
 • Literatura pro děti
 • Přípravné cvičebnice na Cambridgeské zkoušky a testy z minulých let
 • Učebnice obecné angličtiny se všemi komponenty pro všechny jazykové úrovně a věkové kategorie
 • Učebnice angličtiny pro administrativní pracovníky a angličtiny pro specifické účely
 • Metodické příručky pro učitele včetně fotokopírovatelných materiálů
 • Adaptovaná četba pro všechny jazykové úrovně doplněná poslechovým materiálem (CD)
 • Reálie Britských ostrovů a anglicky mluvících zemí
 • Audioknihy
 • Výkladové a překladové slovníky
 • Encyklopedie
 • Turistické průvodce
 • Denní tisk a časopisy
 • Quick Reads
 • Beletrie a učebnice v ostatních jazycích (němčina, ruština, italština aj.) včetně doplňkových materiálů a nosičů
 • Výkladové a překladové slovníky
 • Denní tisk a časopisy
 • Audioknihy
 • Deskové hry

Kolekce knih Library of America

Knihovna obdržela z amerického velvyslanectví dar téměř 200 knih kolekce zlatého fondu amerického písemnictví, která se jmenuje Library of America. Tuto klasiku si můžete vypůjčit v Oddělení cizojazyčné literatury. Zde naleznete její přehled.

The Library of America není běžným nakladatelstvím. Je to nezisková kulturní instituce založená 1979, jejímž posláním je udržovat a upevňovat literární povědomí národa a pěstovat u čtenářů hrdost na americké literární dědictví. Library of America vydává a stále udržuje v prodeji nejlepší a nejdůležitější díla amerického písemnictví (v současnosti obsahuje kolekce kolem 220 titulů).  Časopis Newsweek označil Library of America za nejvýznamnější vydavatelský počin v dějinách USA.

Nové přírůstky

 • nové přírůstky ve fondu OCL naleznete zde