Ceník

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Základní poplatek na 12 měsíců: 200 Kč
Základní poplatek na 6 měsíců: 100 Kč
Studenti denního studia do 26 let věku, senioři (nad 60) a držitelé průkazu OZP: 100 Kč
Poplatek pro právnickou osobu na 12 měsíců: 500 Kč
Jednorázový vstup (využití prezenčních služeb): 20 Kč

 

POKUTY Z PRODLENÍ
Za nedodržení výpůjční lhůty: za 1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument atd.) a 1 kalendářní den (vč. oddělení studoven, dětského oddělení a poboček): 2 Kč
Za pozdní vrácení rezervovaného dokumentu: 100 Kč
Za odeslání Pokusu o smír (poštou): 200 Kč

 

TISK A KOPÍROVÁNÍ
A4 jednostranná kopie 2 Kč
A4 oboustranná kopie 3 Kč
A3 jednostranná kopie 3 Kč
A3 oboustranná kopie 5 Kč

Kompletní ceník služeb Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem naleznete zde.