Registrace

Registrační období a termíny zkoušek

Aktuální termíny zkoušek a registrací naleznete zde.

Přihlášky

Do registrace pod hlavičkou sleva zadejte prosím KÚK, budete pak u nás, v oddělení cizojazyčné literatury, mít čtenářskou registraci zdarma.

Veškeré informace potřebné k registraci naleznete zde

ONLINE registrace
Přihláška ke zkoušce ke stažení

Než se zaregistrujete

Před zkouškami si často kandidáti neví rady, který stupeň zkoušky zvolit, aby byli úspěšní a zároveň vyhovoval jejich požadavkům na kvalifikaci. Pokud si nejste jistí, na který stupeň zkoušek se přihlásit, v Oddělení cizojazyčné literatury jsou k dispozici metodické příručky a testy z minulých let. Můžete také navštívit internetové stránky Cambridge ESOL nebo si zkusit pretest přímo u nás v knihovně. Jednou z našich novinek je i test:fest – předzkoušení online. Většina zkoušek probíhá ve dvou dnech. Datum písemné části vyhlašuje Cambridgeská univerzita a ústní část na ní vždy těsně navazuje. Než se zaregistrujete, ujistěte se, že se zkoušky opravdu můžete zúčastnit.

Povinné fotografování – Test Day Photo

Od roku 2012 budou všichni kandidáti skládající cambridgeskou zkoušku (kromě kandidátů na zkoušky KET/PET/FCE for Schools a zkoušky KET) v den zkoušky (písemné či ústní) vyfotografováni. Toto nařízení bylo zavedeno z důvodu stále rostoucího počtu kandidátů, používající cambridgeský certifikat pro imigrační či studijní účel.
Pokud kandidát nedosáhl věku 15 let, souhlas udělí rodič.

Storno

Zkoušková registrace (objednávka) je závazná datem podání elektronické přihlášky. Plnění objednávky začíná ihned po úhradě zkouškového poplatku. Plněním objednávky se rozumí všechny činnosti vedoucí k realizaci objednávané služby ze strany Evropského centra jazykových zkoušek a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. (dále jen Centrum), včetně realizace samotné.

Objednávku lze stornovat bez stornopoplatku do doby splatnosti faktury. Stornopoplatek po splatnosti faktury faktury činí 100% z ceny služby. Ve výjimečných případech týkajících se zdravotní indispozice, a to na základě originálu lékařského potvrzení o jednoznačných zdravotních důvodech, kvůli kterým se kandidát nemohl nebo nebude moci zúčastnit zkoušky, přeloženého do anglického, resp. německého jazyka, a doručeného do sídla Centra nejpozději do 3 dnů od data konání písemné části zkoušky, lze vrátit část zkouškového poplatku kandidátovi. Výše vratky je zcela na posouzení ředitele Centra, případně jím pověřené osoby. Obvyklá výše vratky činí 20% z ceny zkouškového poplatku.

Před zkouškou

Nejpozději týden před zahájením zkoušky obdržíte e-mailem detailní organizační informace. Prezence ke zkoušce obvykle probíhá 45 min. – 30 min. před zahájením zkoušky.

V den zkoušky

Zajímá vás, co Vás čeká v den zkoušky? Pokud ano, podívejte se na tuto stránku.

Registrační centra

Knihovna Ústeckého kraje
Evropské centrum jazykových zkoušek
Oddělení cizojazyčné literatury a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
V. Hradební 49 Mlýnská 172/2
400 01 Ústí nad Labem 370 01 České Budějovice
T 475 209 126 T 387 200 611
F 475 200 045 studijni@elec.eu
ocl@knihovnauk.cz info@elec.eu
https://ocl.knihovnauk.cz http://www.elec.eu/