Cambridgeské zkoušky

Obecné informace

Hlavní řada (The main suite) cambridgeských zkoušek z obecné angličtiny pro kandidáty jejichž rodným jazykem není
angličtina patří mezi světově nejznámější kvalifikace z anglického jazyka. Nabízíme pětistupňovou škálu zkoušek. Každá zkouška prověřuje čtyři základní jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní.

Existuje spousta různých jazykových zkoušek z anglického jazyka a může být těžké se v nich vyznat, proto se zde pokusíme jednotlivé zkoušky detailněji popsat. Nejdůležitějším nástrojem pro správný výběr zkoušky je Společný evropský referenční rámec. Dalšími kritérii pro výběr mohou být doba platnosti – některé zkoušky platí pouze dva roky, jiné na celý život, a nebo region, ve kterém platí – některé zkoušky platí pouze v ČR, jiné třeba v USA a Kanadě a opět jiné ve Velké Británii.

Následující tabulka ukazuje přiměřené srovnání jednotlivých možných typů zkoušek dle Společného evropského referenčního rámce.

 

Pre A1 – A1 A2 B1 B2 C1 C2
Cambridge English Starters and Movers Cambridge English Flyers
Cambridge English Key (KET) Cambridge English Preliminary (PET) Cambridge English First (FCE) Cambridge English Advanced (CAE) Cambridge English Proficiency (CPE)
BEC Preliminary BEC Vantage BEC Higher
IELTS 4-4.5 IELTS 5-6.5 IELTS 7-8 IELTS 8.5-9
TOEFL 57-86 TOEFL 87-109 TOEFL 110-120

 

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

Cambridge English: Key a Key for Schools je první zkouškou Cambridge English dle úrovně pokročilosti. Hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty i dospělé, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním jazyka.

Zkouška bývá vyžadována státními institucemi jako doklad o minimální jazykové kvalifikaci. Některé střední školy při přijímacích řízeních do prvních ročníků honorují úspěšné kandidáty body navíc.

Cambridge English: Preliminary a Preliminary for Schools je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Zkouška je vyžadována mnohými státními institucemi a zaměstnavateli. Zkoušku akceptují vybrané vysoké školy, zejména technického zaměření, u přijímacích zkoušek a bonifikují ji body navíc.

Cambridge English: First a First for Schools, též „FCE“, je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

Zkouška je často vyžadována státními institucemi i soukromými podniky pro nižší manažerské pozice. Je uznávána prakticky všemi vysokými školami v České republice při přijímacích zkouškách.

Absolventi zkoušky Cambridge English: Advanced již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Jedná se o skutečně vysokou znalosti jazyka, která umožňuje plynulou a bezproblémovou komunikaci v nejširším kontextu. V České republice neustále narůstá počet úspěšných absolventů této zkoušky, a to i z řad středoškolských studentů.

Zkoušku uznává většina britských a zahraničních univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Vysoké školy v České republice uznávají CAE při přijímacích řízeních. Certifikát CAE je pro zaměstnavatele jasným důkazem o velmi vysokých jazykových schopnostech žadatelů.

Cambridge English: Proficiency znamená velmi vysokou úroveň znalostí a dovedností. Složením zkoušky CPE prokazují studenti svou schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu a sice na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího, a to i v odborných kruzích a v akademickém prostředí.

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH Z OBCHODNÍ ANGLIČTINY

Jazykové zkoušky z obchodní angličtiny Cambridge English: Business Certificates (BEC) jsou vhodné pro studenty obchodních akademií a vysokých škol ekonomického zaměření stejně tak jako pro dospělé profesionály pohybující se v oblasti mezinárodního obchodu.

Zkoušky BEC mají 3 pokročilostní úrovně – Preliminary (B1), Vantage (B2), Higher (C1).

 

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zkoušky Cambridge English: Young Learners (též „YLE“) jsou určeny žákům a žákyním základních škol, zhruba od 9 do 14 let věku. YLE jsou celoevropsky velmi rozšířeným systémem zkoušek. V samotné České republice tyto zkoušky ročně skládá několik tisíc kandidátů.

Forma testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování si cizího jazyka dělají. Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků a žákyň v angličtině.

Zkoušky mají tři úrovně pokročilosti – Starters, Movers, Flyers. Poslední jmenovaná úroveň odpovídá úrovni A2 podle CEFR.

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) je test, který měří úroveň znalosti jazyka lidí, kteří chtějí studovat nebo pracovat v oblastech, kde je anglický jazyk používán jako komunikační prostředek. Jednoduchá devítiúrovňová stupnice jednoznačně změří vaši úroveň angličtiny od začátečníka (úroveň 1) až po experta (úroveň 9). IELTS jsou dostupné ve dvou základních formách – akademická a obecná – a přesně prověří znalosti pomocí čtyř základních dovedností: poslech, četba, psaní a mluvení.

Kde jsou akceptovány:

Organizace ve více než 140 zemích uznávají zkoušky IELTS jako kritérium při výběru. Tyto zahrnují všechny univerzity a většinou vzdělávacích organizací v Austrálii, na Novém Zélandu, v UK, dále přes 3 000 institiucí v USA a většina univerzit v Kanadě. Některé země, kde není angičtina jazykem komunikačním, ale používá se pro instrukce, se zkoušky IELTS vyžadují také.

Více o  IELTS zde

The TOEFL® exam

TOEFL je test ověřující úroveň praktického ovládání angličtiny u adeptů, kteří nejsou rodilými anglickými mluvčími. Většina zájemců o TOEFL plánuje studium v zahraničí na univerzitách, kde se přednáší v angličtině. TOEFL je také používán mnoha certifikačními organizacemi či stipendijními agenturami k hodnocení úrovně znalostí anglického jazyka. V České republice se testuje počítačový test (CBT). Složit v ČR lze také interní variantu zkoušky TOEFL – ITP, která je určena k vnitřnímu testování znalostí v konkrétní společnosti. Tato verze však není uznávána na většině zahraničních univerzit. Výsledkem testu je bodové skóre určující pokročilost.

Tabulka pokročilosti: 96 – 125 A2 126 – 175 B1 176 – 235 B2 236 – 275 C1 276 a vice C2

Více o TEFL zde

 

 

Další informace

Common European Framework
Zařazení Cambridgeských zkoušek z všeobecné angličtiny do Common European Framework of Reference.

Rozšíření hodnocení výsledků
Rozšířené hodnocení z Cambridgeských zkoušek od března 2011 zde.

Test your English
Univerzita v Cambridge připravila pro své budoucí kandidáty nový testovací systém. Máte-li zájem zjistit, jak na tom jste, podívejte se prosím zde.

Jako další možnost bycho Vás rádi upozornili na možnost online vyzkoušení vaší jazykové úrovně – na test:fest.

Výhody Cambridgeských zkoušek

  • Mezinárodně platné – uspěšní kandidáti obdrží mezinárodně platný certifikát
  • Světově uznávané – uznávají se v České republice i v zahraničí
  • Vysoká kvalita – vytvořené špičkovými profesionály a organizované ve 130 zemích
  • Uplatnění ve školství i v praxi
  • Objektivní hodnocení
  • Široký výběr přípravných materiál
  • Běžná dostupnost přípravných kurzů