Školní exkurze

Učitelé anglického jazyka jsou společně se svými studenty srdečně zváni k návštěvě Oddělení cizojazyčné literatury. Je třeba však každou exkurzi nahlásit předem, abychom mohli zajistit vhodnou formu a obsah prezentace našeho oddělení.

Lze domluvit na: ocl@knihovnauk.cz

Každá školní skupina si může předem vybrat z několika nabízených programů:

OBECNÁ PREZENTACE: ČAS cca 30 – 60 min

Studentům budou představeny všechny služby Oddělení cizojazyčné literatury včetně podmínek členství v knihovně. Nicméně nejpodstatnější část celé prezentace se věnuje fondu oddělení. S přihlédnutím ke specifickým potřebám studentů si společně projdeme zdroje, které OCL nabízí. Budeme se snažit podnítit zájem o četbu jak adaptovaných románů, tak knih v originální verzi. Vždy se zmiňujeme také o možnosti zapůjčení přípravných materiálů a složení mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny v knihovně. Studentům k tomuto účelu bude nabídnuta řada přípravných materiálů včetně testů z minulých let. Po domluvě s vyučujícím je také možné jako doplněk výuky promítnout krátké video v angličtině (výhradně pro výukové účely).

PREZENTACE O ZKOUŠKÁCH: ČAS  30 min

Tato prezentace je zaměřena na Cambridgeské zkoušky, které organizuje Oddělení cizojazyčné literatury ve spolupráci s http://www.elec.eu/ . Nejprve dostanou studenti obecné informace o těchto zkouškách a poté se budeme věnovat určité zkoušce, o kterou mají studenti zájem.

Americká kultura

Anotace: Tematické přednáška na vybrané téma s využitím prezentace, videa a výukových materiálů na úrovni A2-C1. Celá lekce bude probíhat v anglickém jazyce, dle potřeby s podporou v češtině, včetně relevantní slovní zásoby. Kombinovaná výuka obsahuje přednášku v AJ, práci ve dvojicích, jednotlivě, i po menších skupinách (max. 4 žáci). Dle požadavků vyučujícího žáci mohou mít možnost procvičit všechny 4 aspekty výuky jazyka (mluvení, poslech, čtení, psaní).

Témata: Hnutí MeToo, Hnutí Black Lives Matter, My Life as an American, Halloween – dějiny a tradice, Den Díkůvzdání – mýtus a fakta, První národy v Americe – dějiny a aktuality, Life in Amrecan Schools, Banned Books: USA vs. USSR, Prohibice a Éra Gangsterů

Délka lekce: 45 minut

Cílová skupina: 6.-9. ročník ZŠ, 1.-4. ročník SŠ  

Místo konání: Oddělení cizojazyčné literatury, Vědecká část Knihovny Ústecké kraje, Velká Hradební 49, dle domluvy možnost návštěvy ve škole

Kontakt: ani.petrak@knihovnauk.cz, tel. 778 967 323

Cíl: Žáci si mohou rozšířit znalosti o různých aspektech americké kultury a dějin. Budou mít možnost komunikovat v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, k použití budou dostupné relevantní materiály.

Konverzace s rodilým mluvčím

Anotace: Hodina anglického jazyka zaměřená na konverzační dovednosti. Témata vyberou sami žáci (ze 3 možných). Lekce začíná hrou (5-10 minut), následuje rychlá lekce relevantní gramatiky a slovní zásoby ke zvolenému tématu, po zbytek hodiny probíhá komunikace formou otázek a odpovědí žáků k zadané práci. Na žádost vyučujícího je možné přidat písemnou nebo projektovou práci v menších skupinách.

Délka lekce: 45 minut nebo 90 minut

Cílová skupina: 6.-9. ročník ZŠ, 1.-4. ročník SŠ

Místo konání: Oddělení cizojazyčné literatury, Vědecká část Knihovny Ústeckého kraje, Velká Hradební 49, dle domluvy možnost návštěvy ve škole

Kontakt: ani.petrak@knihovnauk.cz, tel. 778 967 323

Cíl:  Žáci jsou motivováni k interakci a komunikaci o různých tématech mezi sebou a s lektorem v anglickém jazyce.

Projektový den – Model United Nations

Anotace: Žáci pracují ve dvojicích na řešení globálních problémů z pohledu různých národů. Připravují si vhodné argumenty a vedou debatu (moderovanou lektorem), spolupracují na možných řešeních dané situace. K použití a vyhledávání informací mají k dispozici přistup do databáze (American Library) a potřebné materiály. Aktivita probíhá v angličtině.

Délka lekce: 4 hodiny

Cílová skupina: 1.-4. ročník SŠ

Místo konání: Oddělení cizojazyčné literatury, Vědecká část Knihovny Ústeckého kraje, Velká Hradební 49, možnost návštěvy ve škole

Kontakt: ani.petrak@knihovnauk.cz, tel. 778 967 323

Cíl: Žáci mají možnost pracovat ve skupinách, dvojicích nebo jednotlivě a komunikovat zadaná témata a problémy v anglickém jazyce.