Čtenářské konto

Co je čtenářské konto?

Čtenářské konto je internetová stránka, kde si každý čtenář Knihovny Ústeckého kraje může zkontrolovat, kolik a které dokumenty má vypůjčené. V případě, že již vypršela maximální výpůjční lhůta, je čtenáři automaticky znemožneno další prodlužování a je třeba osobně navštívit knihovnu se všemi výpůjčkami, které již překročily maximální výpůjční lhůtu.

Proč si po třech měsících nemohu dále prodlužovat výpůjčku?

Princip fungování knihovny je založen na vzájemném sdílení zapsaných dokumentů a celý systém tedy od uživatelů očekává solidaritu. Pracovníci knihovny jsou proto v zájmu zachování základních funkcí knihovny nuceni motivovat uživatele k co nejrychlejšímu vrácení dokumentů. Vzhledem k tomu, že fond Oddělení cizojazyčné literatury,  je čtenářům nabízen především na policích ve volném výběru, je nezbytné zajistit, aby si uživatelé měli z čeho vybírat a knihy se co nejčastěji na regálech obměňovaly. Proto pracovníci OCL děkují všem ohleduplným čtenářům, kteří respektují maximální výpůjční lhůtu a vrací výpůjčky do knihovny včas.