IELTS

IELTS (International English Language Testing System) je světově nejznámější zkouškou jazykové způsobilosti v angličtině. Zkoušku IELTS každoročně absolvují více než 3 miliony uchazečů.

Zkouška IELTS otvírá dveře do světa, pomůže vám žít, studovat a pracovat, kdekoliv si vyberete. Zkoušku IELTS akceptuje více než 10 000 organizací po celém světě. Mezi ně se řadí vládní, akademické a zaměstnanecké instituce. IELTS je jedinou jazykovou zkouškou, která je akceptována pro přistěhovalecké účely v zemích, jež jazykovou zkoušku vyžadují.

Zkouška IELTS je koncipována tak, aby vám pomohla s angličtinou s životem v zahraničí. Během tří hodin budou zhodnoceny vaše jazykové dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvený projev.

Nejefektivnější způsob testovaní vašich konverzačních dovedností v angličtině je přímý rozhovor. A právě toto je výhoda zkoušky IELTS –  interview s vysoce kvalifikovaným zkoušejícím.

Zkouška IELTS byla vytvořena odborníky na hodnocení angličtiny a získala si důvěru akademického a profesionálního prostředí. Můžete se spolehnout, že při této zkoušce budou vaše jazykové dovednosti hodnoceny jednotně a spravedlivě na kterémkoliv zkouškovém místě.

IELTS a společný evropský referenční rámec

Zkoušku IELTS uznala Rada Evropy.
CEFR level A2 B1 B2 C1 C2
IELTS score range 2,5 – 3,5 4,0 – 5,0 5,5 – 6,5 7,0 – 8,0 8,5 – 9,0
‚Zkouška IELTS je spoluvlastnictvím British Council, IDP: IELTS Australia a Cambridge Assessment English.‘
Pokud máte zájem o domácí přípravu, podívejte se na stránky TakeIELTS . Podrobnější informace o zkoušce naleznete také na webu IELTS.org .