CONTEXTA: Hry ve výuce českého jazyka a literatury na ZŠ

28. DUBNA OD 9:00 DO 13:00 PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE WINSTONA CHURCHILLA 3

Seminář je určen všem vyučujícím a budoucím vyučujícím českého jazyka a literatury
na ZŠ, kteří chtějí zpestřit svou výuku, zábavnou formou vyučovat a motivovat své
žáky. Seminář je akreditován MŠMT a účastníci obdrží certifikát o jeho absolvování.

Lektor: Mgr. Lucie Čechová

Cena: 850,-/ účastník

Přihlašování  ZDE

Anotace:
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které lze cíleně a smysluplně zařadit
do výuky českého jazyka a literatury na základních školách a to tak, aby si žáci mohli
jednotlivé gramatické jevy osvojit pomocí hravé formy. Na semináři nebudou
opomenuty ani zábavné aktivity, které se vztahují k tématu literatury na základních
školách, pomocí nichž si žáci budou moci lépe zapamatovat literární terminologii,
spisovatele, díla a další. Veškeré hry budou vybrány tak, aby plně odpovídaly
tematickým celkům RVP pro ZŠ a průřezovým tématům. Účastníci si všechny
předkládané hry v průběhu semináře prakticky vyzkouší. Tematicky se objeví hry na
osvojení a procvičení gramatických celků (slovo, hlásky a slabiky; dvojhlásky,
souhlásky a samohlásky, druhy vět, tvarosloví, významy slov – synonyma, antonyma,
slova jednoznačná a mnohoznačná, slova nadřazená a podřazená; vyjmenovaná
slova; psaní i,í/y,ý, …, slovní druhy, skladba věty, …; dále hry na práci s textem,
porozumění čtenému textu a mnohé další.

Seminář je akreditován MŠMT.

Více informací:
Mgr. Lucie Čechová
lucie.cechova@contexta.cz
728 044 952

POZVÁNKA KE STAHNUTÍ ZDE

Začátek akce: 28. 04. 2017, 09:00
Konec akce: 28. 04. 2017, 13:00