Výsledky a certifikáty

CEFR

zdroj: http://www.cambridgeenglish.org/images/cefr-new.png

Rozšířené hodnocení certifikátů

Rozšíření hodnocení certifikátů z cambridgeských zkoušek

Rozšířené hodnocení přináší kandidátům cambridgeských zkoušek přidanou hodnotu a přesnější zařazení jejich výsledků v Evropském referenčním rámci pro jazyky. (Common European Framework of Reference – CEFR)

Rozšířené hodnocení se týká těchto zkoušek:

  • Cambridge English: Proficiency (CPE)
  • Cambridge English: Advanced (CAE)
  • Cambridge English: First (FCE)
  • Cambridge English: Preliminary (PET) and Preliminary for Schools
  • Cambridge English: Key (KET) and Key for Schools
  • Business English Certificates: Preliminary, Vantage and Higher (BEC)

Kandidát s výjimečně dobrými výsledky (hodnocení A) získá v ERR hodnocení o 1 stupeň vyšší.

Příklad: Kandidát, který získá hodnocení A při zkoušce Cambridge English: Advanced, získá CAE certifikát o dosažení úrovně C2 (nikoli pouze C1, což je úroveň, které tato zkouška podle ERR odpovídá).

Kandidát, jehož hodnocení nebude dosahovat požadované úrovně v dané zkoušce (hodnocení nižší než C) nově také získá certifikát, ale na úrovni o 1 stupeň nižší, než by odpovídal skládané zkoušce.

Příklad: Kandidát, který nezíská dostatečné bodové ohodnocení – alespoň pro úroveň C ve zkoušce Cambridge English: Advanced, může stale získat certifikát pro úroveň B2 (úspěšně složená zkouška CAE odpovídá úrovni C1 ERR).

Jaké mohu získat hodnocení z jednotlivých zkoušek?

Key English Test/Cambridge English: Key
Pass with Distinction (První stupeň) = 90 – 100
Pass with Merrit (Druhý stupeň)  = 85 – 89
Pass (Třetí stupeň) = 70 – 84
Council of Europe level A1 (Úroveň Rady Evropy A1) = 45-69
Fail (Neúspěšný) = 0-44

Preliminary English Tets/Cambridge English: Preliminary
Pass with Distinction (První stupeň) = 90 – 100
Pass with Merrit (Druhý stupeň)  = 85 – 89
Pass (Třetí stupeň) = 70 – 84
Council of Europe level A2 (Úroveň Rady Evropy A2) = 45-69
Fail (Neúspěšné hodnocení) = 0-44

First Certificate in English/Cambridge English: First
Grade A = 80-100 (certifikát na úrovni C2, odpovídá zkoušce CAE)
Grade B = 75-79 (certifikát na úrovni B2)
Grade C = 60-74 (certifikát na úrovni B2)
Level B1 = 45-59 (certifikát na úrovni B1)
Fail = 0-44

Certificate in Advance English/Cambridge English: Advanced
Grade A = 80–100 (certifikát na úrovni C2, odpovídá zkoušce CPE)
Grade B = 75–79 (certifikát na úrovni C1)
Grade C = 60–74 (certifikát na úrovni C1)
Level B2 = 45–59 (certifikát na úrovni B2)
Fail     = 0–44