Výstava: Children, adventures and puppets

BŘEZEN 2014, ODDĚLENÍ ANGLICKÉ LITERATURY W. CHURCHILLA 3

Italian children’s literature in 19th and 20th century by Alessandra Lomonaco.

Výstava italské dobrovolnice Alessandry Lomonaco o italské dětské literatuře v 19. a 20. století.

V angličtině s českým úvodem a shrnutím.

(vstup zdarma)

Začátek akce: 03. 03. 2014
Konec akce: 01. 05. 2014