Výstava našich dobrovolnic z Evropské dobrovolné služby

KVĚTEN 2016, V TŘETÍM PATŘE WINSTONA CHURCHILLA 3

Elvira Abellán (abellan@knihovnauk.cz) a Shushanik Zargaryan (zargaryan@knihovnauk.cz), naše dobrovolnice z Evropské dobrovolné služby pořádají výstavu. Na fotografiích a v textech, které si můžete na v ýstavě prohlédnout jsou zachyceny dojmy a zážitky z jejich pobytu v Ćeské republice. Také se můžete dozvědět informace o domovině obou dívek – Elvira je ze Španělska a Shushanik z Arménie. Výstava probíhá celý květen.

Výstava dobrovolnic z EVS

Výstava dobrovolnic z EVS

Výstava dobrovolnic z EVS

Výstava dobrovolnic z EVS 2

Začátek akce: 04. 05. 2016
Konec akce: 31. 05. 2016