Výstava: Pohledy do minulosti – Ústí nad Labem

ÚNOR 2014, VSTUPNÍ HALA ODDĚLENÍ ANGLICKÉ LITERATURY, W. CHURCHILLA 3

Vyobrazení krajiny, měst, hradů nebo zámků se nejčastěji označuje slovem ‚veduta‘. To pochází z italského ‚vedere‘, tj. vidět, dívat se. Nejstarší veduty vytvořené na území Čech jsou z počátku 17. století. Alba těchto vedut vydávaly nejslavnější tiskařské domy té doby, např. Matteus Merian ve Frankfurtu nad Mohanem. Tato alba byla velice oblíbená zejména mezi šlechtou a později i mezi bohatým měšťanstvem. Největšího rozkvětu dosáhly veduty v první polovině 19. století. Toto svébytné umění zaniklo s nástupem a masovým rozšířením fotografie a moderních tiskařských technik. Vystavené veduty pocházejí z první poloviny 19. století. Zobrazují půvabné, romantické údolí Labe a jeho nejbližší okolí v časech ještě nepoznamenaných bouřlivým rozvojem průmyslu.

Začátek akce: 01. 02. 2014
Konec akce: 28. 02. 2014